تبلیغات
...:: کشتی گیران شهرستان اردکان یزد ::... - نیازهاى تغذیه‌اى ورزشکاران : انرژی

...:: کشتی گیران شهرستان اردکان یزد ::...

.:: تا خدا هست دلیلی برای ناامیدی نیست ::.

ورزشکاران به‌دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص و ویژه به تناسب رشتهٔ ورزشى و نوع فعالیت نیازها تغذیه‌اى ویژه‌اى دارند که با افراد عادى که فعالیت بدنى معمولى دارند متفاوت است. این تفاوت در میزان انرژى مصرفی، درشت ‌مغذى‌ها، ریزمغذى‌ها و آب و الکترولیت‌ها و نیز زمان دریافت این مواد غذائى مى‌باشد. انرژی - پروتئین - ریزمغزی‌ها - مکمّل‌های ورزشی - چربی - کربوهیدرات - آب و الکترولیت‌ها - مسائل تغذیه‌های خاص - ساختار انرژى در بدن

توانائى بدن براى استخراج انرژى از مواد غذائى و انتقال آن به اجزاء قابل انقباض عضلات اسکلتى است که تعیین‌کنندهٔ توانائى ما براى انجام رزش‌هائى مثل دویدن، دوچرخه‌سواری، شنا و اسکى خواهد بود. انتقال انرژى از طریق هزاران واکنش پیچیدهٔ شیمیائى رخ مى‌دهد که نیازمند اختلاط صحیح و دقیق مواد ریز مغذى و درشت مغذى با اکسیژن است. اصطلاح ”هوازی“ بیانگر همین واکنش‌هاى انرژى‌زا و نیازمند اکسیژن است. در مقابل، اصطلاح ”بى‌هوازی“ به معنى ایجاد انرژى در زمانى کوتاه و بدون استفاده از اکسیژن مى‌باشد. انتقال سریع انرژى سبب عملکرد عالى بدن در طى ورزش‌هاى با مدت کوتاه و سریع مثل دوهاى سرعت، شناى مسافت کوتاه و یا ورزش‌هاى داراى استارت سریع و مکرر مثل فوتبال، بسکتبال، واترپلو، والیبال و هاکى خواهد شد.
در کل مى‌توان چنین عنوان کرد که انرژى به معنى توانائى انجام کار است. انرژى یا به‌صورت پتانسیل و یا جنبشى وجود دارد. شکل پتانسیل آن به انرژى اطلاق مى‌شود که در ارتباط با ساختار یا وضعیت یک ماده است. شکل جنبشى آن نیز به انرژى حرکتى اطلاق مى‌شود. زمانى‌که انرژى پتانسیل به جنبشى تبدیل مى‌شود، قابل اندازه‌گیرى است. واکنش‌هاى اکسیداسیون - احیاء به تنهائى یا همراه باهم سبب اکسیداسیون سلولى مى‌شوند، یعنى یک ماده الکترون‌هاى خود را از دست مى‌دهد تا همزمان واکنش معکوس احیاء (که در آن الکترون به ماده اضافه مى‌شود) فعل و انفعالات شیمیائى انجام پذیرد. این واکنش‌ها، اصل سیستم انتقال انرژى بدن را پایه‌ریزى مى‌کنند.

اندازه‌گیرى انرژى غذائى

براى تعیین ارزش انرژى‌زائى غذاها، آزمایشگاه‌ها از دستگاهى به نام پمپ کالرى‌متر استفاده مى‌کنند. این دستگاه‌ها براساس اصل کالرى‌مترى ستقیم عمل مى‌کنند: یعنى حرارت آزاد شده در اثر سوختن کامل غذا را اندازه مى‌گیرند. نحوهٔ عمل این دستگاه به‌شرح زیر است: غذا در حفره‌اى بسته که با اکسیژن در فشار بالا شارژ مى‌گردد، قرار داده مى‌شود. یک جریان الکتریکى از فیوزى که در بالاى دستگاه تعبیه شده، سبب احتراق غذا در مجاورت اکسیژن خواهد شد. با سوختن غذا، پوشش آب موجود در اطراف دستگاه، انرژى آزاد شدهٔ گرمائى را جذب خواهد کرد. از آنجائى که کالرى‌‌متر کاملاً از محیط بیرون جدا است، افزایش دماى آب، مستقیماً نمایشگر حرارتى است که اکسیداسیون آن مادهٔ غذائى ایجاد مى‌شود. براى مثال یک قاشق چایخورى مارگارین، وقتى که به‌طور کامل در بمب کالرى‌متر بسوزد، ۱۰۰ کیلوکالرى انرژى آزاد مى‌کند. این میزان انرژى مى‌تواند یک کیلوگرم آب یخ را به نقطهٔ جوش خود برساند. براى کربوهیدرات‌ها، گرماى آزاد شده وابسته به نحوهٔ قرارگیرى اتم‌ها در مولکول قند خاص است. مثلاً هر گرم گلوکز معادل ۷۴/۳ کیلوکالرى انرژى آزاد مى‌کند که حدود ۱۲ درصد کمتر از گلیکوژن و نشاسته است. ارزش کالرى‌زائى متوسط براى یک گرم چربى معادل ۵/۹ کیلوکالرى است. در مورد پروتئین‌ها، نوع و میزان
نیتروژن نسبى موجب در ساختمان مولکولى آنها تعیین‌کننده خواهد بود. پروتئین‌هاى محلول در تخم‌مرغ، گوشت، ذرت و غلات حدوداً ۱۶ درصد نیتروژن دارند و میزان گرماى آزاد شدهٔ آنها به‌طور متوسط ۷۵/۵ کیلوکالرى در ازاء هر گرم است.

مقایسهٔ میزان گرماى تولید شده توسط درشت‌ مغذى‌ها نشان مى‌دهد که اکسیداسیون کامل چرى در دستگاه بمب کالرى‌متر، سبب آزادى انرژى به میزان ۶۵ درصد بیشتر از هر گرم پروتئین و ۲۰ درصد بیشتر از هر گرم کربوهیدرات خواهد شد. پس مى‌توان نتیجه گرفت که غذاهاى پرچربی، از لحاظ انرژى غنى‌تر از غذاهائى هستند که نسبتاً فاقد چربى مى‌باشند.

منابع انرژى

بدن انسان نیازمند تأمین مداوم انرژى شیمیائى است تا بتواند اعمال پیچیده و متفاوت خود را انجام دهد. انرژى به‌دست آمده از اکسیداسیون غذاها، به‌طور ناگهانى و در دماى بالا آزاد نمى‌شود چون بدن برخلاف یک موتور مکانیکى قادر به استفاده از انرژى گرمائى نیست (اگر این‌طور بود، مایعات بدن بلافاصه جوش مى‌آمدند و بافت‌هاى بدن در آتش مى‌سوختند!). برعکس، استخراج انرژى پتانسیل شیمیائى موجود در کربوهیدرات‌ها، قندها و پروتئین‌ها، در جریان واکنش‌هاى پیچیده و کنترل شونده توسط آنزیم‌ها و در محیط نسبتاً خنک و آبکى سلول‌ها رخ مى‌دهد. داستان اینکه چگونه بدن منبع انرژى دائمى خود را تأمین مى‌کند با مولکول آدنوزین ترى فسفات (ATP) آغاز مى‌شود که حامل مخصوص بدن براى انرژى آزاد است. حدود ۴۰ درصد انرژى پتانسیل مواد غذائى به این مولکول منتقل مى‌شود. با شکسته شدن اتصال انتهاى فسفر در این مولکول، انرژى آزاد شده و براى تمام اشکال کار بیولوژیک در بدن مورد استفاده قرار مى‌گیرد.
اما فسفو کراتین چیست؟ اصولاً سلول‌هاى بدن مقادیر اندکى ATP در خود ذخیره دارند و بنابراین باید براساس میزان مصرف، مجدداً آن را بازسازى کنند. با حفظ مقادیر اندک ATP، غلظت نسبى آن (و بالطبع غلظت نسبى مولکول آدنوزین دى فسفات (ADP) به سرعت و با هرگونه افزایشى در میزان نیاز سلولی، تغییر خواهد کرد. هرگونه افزایش در میزان نیاز سلولی، بلافاصله سبب اختلال در نسبت ATP به ADP مى‌شود. این عدم تعادل باعث تحریک
مکانیسم‌هاى آزادکنندهٔ دیگر انرژى مى‌شود تا ATP مجدداً ساخته شود. این موضوع بیانگر آن است که چرا نیاز به انرژى به سرعت و در ابتداى ورزش افزایش مى‌یابد. همان‌طور که مشخص شده، میزان انتقال انرژى وابسته به شدت ورزش است. انتقال انرژى در فردى که در حالت نشسته به راه رفتن تغییر وضعیت مى‌دهد، ۴ برابر مى‌شود. یا اینکه تغییر وضعیت از پیاده‌روى به یک عمل سرعتی، سبب افزایش انتقال انرژى تا ۱۲۰ برابر خواهد شد!

بدن در یک زمان، حدود ۱۰۰-۸۰ گرم ATP در خود ذخیره دارد. این میزان، تأمین‌کنندهٔ انرژى داخل عضلانى کافى براى چندین ثانیه حرکت ورزشى انفجارى است. براى مقابله با این محدودیت، ATP به‌صورت مداوم ساخته مى‌شود. مقدارى از انرژى لازم براى سنتز مجدد ATP، مستقیماً از شکافت بى‌هوازى مولکول فسفات در یک ترکیب داخل سلولى و پرانرژى دیگر به نام فسفو کراتین (Pcr) به‌دست مى‌آید. فسفو کراتین با مولکول ADP وارد عمل شده و
ATP مى‌سازد. این منبع بى‌هوازى و پرانرژی، سبب جایگزینى سریع ATP مى‌شود. در جریان ساخت مجدد و هوازى ATP، مولکول اکسیژن به‌عنوان گیرندهٔ نهائى الکترون در زنجیرهٔ تنفسى عمل کرده و ضمن ترکیب با هیدروژن، مولکول آب ایجاد مى‌کند. درشت‌ مغذى‌ها به‌عنوان منابع اصلى و بالقوهٔ انرژى با ADP و یون فسفر همراه شده و ATP را مى‌سازند. شکسته شدن کامل یک مول گلوکز سبب آزاد شدن ۶۸۹ کیلوکالرى انرژى مى‌شود. از این مقدار، اتصالات مولکول ATP حاوى ۲۶۳ کیلوکالری(۳۸ درصد) انرژى خواهند بود و بقیهٔ آن به‌صورت گرما دفع مى‌شود.

در جریان واکنش‌هاى گلیکولیتیک در سیتوزول سلولى و در حین فسفوریلاسیون، ۲ مولکول ATP ایجاد خواهد شد. اتم‌هاى هیدروژن که در جریان شکسته شدن گلوکز ایجاد مى‌شوند، در زنجیرهٔ تنفسى اکسیده شده و انرژى ایجاد شده در این روند با ADP ترکیب خواهد شد. اکسیداسیون کامل مولکول گلوکز در عضلات اسکلتی، سبب تولید خالص ۳۶ مولکول ATP خواهد شد. در جریان فعالیت شدید و در زمانى‌که تولید هیدروژن همگام با اکسیداسیون آن پیش نمى‌رود، اسید لاکتیک ایجاد شده و مولکول پیرووات به‌طور موقتى با هیدروژن ترکیب خواهد شد. این موضوع باعث گلیکولیز بى‌هوازى در طى زمان باقى‌مانده خواهد شد. شکسته شدن کامل یک مولکول ترى‌گلیسرید حدود ۴۶۰ مولکول ATP آزاد خواهد کرد. کاتابولیسم اسیدهاى چرب نیز نیازمند اکسیژن خواهند بود و واژهٔ هوازى بیانگر همین واکنش‌ها است. باید توجه داشت که اسیدهاى چرب قابل تبدیل به گلوکز نیستند. پروتئین به‌عنوان منبع مهمى براى تولید انرژى در بدن شناخته شده است. در جریان برداشت یک نیتروژن از مولکول آمینواسید، ساختار کربنى باقى‌مانده وارد مسیرهاى متابولیک گوناگون شده و باعث ساخت هوازى ATP خواهد شد. در آخر باید گفت چربى‌ها نیازمند مقدار معینى کربوهیدرات شکسته شده براى کاتابولیسم خود هستند. یعنى در حقیقت چربى در
شعلهٔ کربوهیدرات‌ها مى‌سوزند.

محاسبهٔ انرژى مصرفى

براى محاسبهٔ انرژى مورد نیاز یک ورزشکار باید تعادل بین دریافت و مصرف انرژى را برقرار کرد. بدین ترتیب توده و ترکیب بدن به گونه‌اى حفظ مى‌شود که تضمین‌کنندهٔ سلامت و عملکرد بدنى مناسب ورزشکار باشد.

انرژى مصرفى در حال ورزش

میزان انرژى مورد نیاز روزانهٔ ورزشکاران براساس جثه و سطح فعالیت آنان متفاوت است. به‌عنوان یک قاعدهٔ کلی، توصیه شده است که ورزشکاران مرد روزانه بیش از ۵۰Kcal/kg و ورزشکاران زن ۵۰-۴۵ کیلوکالرى در ازاء هر کیلوگرم وزن بدن مصرف‌ کنند تا نیازهاى روزانهٔ انرژى براى ۹۰ دقیقه فعالیت یا بیشتر را در طى یک روز تأمین نمایند. بر این اساس یک فوتبالیست ۸۵ کیلوگرمى به بیش از ۴۲۵۰ کیلوکالرى و یک ژیمناست زن ۴۰ کیلوگرمى که در
روز ۲ ساعت تمرین مى‌کند، نیازمند حدوداً ۲۰۰۰ کیلوکالرى انرژى است. بدون توجه به روش‌هاى پیچیدهٔ محاسبهٔ انرژی، اشتهاى ورزشکار عامل اصلى میزان مصرف روزانهٔ انرژى است. کافى بودن انرژى را مى‌توان از راه‌ اندازه‌گیرى وزن و ترکیب بدن بررسى کرد.

انرژى مصرفى در حال استراحت

براى حفظ وزن بدن، دریافت انرژى باید متعادل با میزان مصرف آن در روند استراحت، فعالیت فیزیکى و نیز ترموژنز (حرارت‌زائی) باشد. میزان مصرف انرژى در حال استراحت (Resting energy expenditure - REE)، متناسب با تودهٔ لخم بدن است و باید با معادلات زیر محاسبه شود:


- در مردان ۱۸-۱۰ ساله:
۶۵۱ + (وزن بدن ضربدر ۵/۱۷)
- در مردان ۳۰-۱۸ ساله:
۶۷۹ + (وزن بدن ضربدر ۳/۱۵)
- در مردان ۶۰-۳۰ ساله:
۸۷۹ + (وزن بدن ضربدر ۶/۱۱)
- در زنان ۱۸-۱۰ ساله:
۷۴۶ + (وزن بدن ضربدر ۲/۱۲)
- در زنان ۳۰-۱۸ ساله:
۴۹۶ + (وزن بدن ضربدر ۷/۱۴)
- در زنان ۶۰-۳۰ ساله:
۸۲۹ + (وزن بدن ضربدر ۷/۳)
در این معادلات وزن برحسب کیلوگرم است

نظرسنجی

  بهترین عیدی به شما چی می تونه باشه؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

>