تبلیغات
...:: کشتی گیران شهرستان اردکان یزد ::... - بررسی تاثیرهشت هفته تمرین هوازی برمیزان سلامت روان ، افسردگی، اضطراب ، شکایت جسمانی ،کارکرد اجتماعی، دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

...:: کشتی گیران شهرستان اردکان یزد ::...

.:: تا خدا هست دلیلی برای ناامیدی نیست ::.

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که به صورت میدانی و با استفاده از گروه تجربی و کنترل انجام می گیرد . در این تحقیق برای سنجش سلامت روان از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 گلبرگ و هیلیر، و جهت آمادگی هوازی نمونه آماری از تست کوپر بر روی تردمیل استفاده شده است

 

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان ، افسردگی اضطراب ،شکایت جسمانی وکارکرد اجتماعی دانشجویان پسردانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که به صورت میدانی و با استفاده از گروه تجربی و کنترل انجام می گیرد . در این تحقیق برای سنجش سلامت روان از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28گلبرگ و هیلیر، و جهت آمادگی هوازی نمونه آماری از تست کوپر بر روی تردمیل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان پسر واحد تربیت بدنی 1و2 دانشگاه شهید چمران اهواز می باشند که از این میان پس از محاسبه نمره سلامت روان با یک انحراف معیار بالاتر از میانگین ، 70 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و سپس این افراد به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند . تجزیه و تحلیل اطلاعات ، توسط کامپیوتر و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت . بررسی یافته های تحقیق نشان داد که تمرین هوازی بر روی سلامت روان ، افسردگی ، اضطراب تاثیر مثبت دارد در حالی که تمرین هوازی بر روی شکایت جسمانی و کارکرد اجتماعی هیچ گونه تاثیری ندارد . همچنین بین آمادگی هوازی با افسردگی و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد و افزایش در آمادگی هوازی با کاهش افسردگی و اضطراب همراه بوده است . ولی بین آمادگی هوازی با شکایت جسمانی و کارکرد اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد .

مقدمه :
زندگی امروز بشر هر روز دستخوش تغییر ودگرگونی می باشد . و این تغییر و دگرگونی بیش از هر چیزی متوجه انسان می شود . از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است ، و در اجتماع است که به ارزش خود پی می برد ،گاهی مواقع مشکلات زندگی اجتماعی او رادچار اختلال می کند ، و سلامت روانش را به خطر می اندازد . طوری که فرد برای رهایی خود از این مشکلات از اجتماع فاصله می گیرد ، در خود فرو می رود ، که به دنبال آن مشکلاتی از قبیل افسردگی ، اضطراب ، عدم کارکرد اجتماعی و حتی شکایت های جسمانی و ... برای فرد به وجود می آید.
دیده شده که افسردگی و اضطراب هر دو از اختلال هایی رایج هستند . که عموم مردم و درمان جویانی که به درمانگاه مراجعه می کنند ، به طور مشترک از آنها شکایت دارند . بر اساس مطالعاتی که در اروپا و ایالات متحده آمریکا انجام شده ، برآورد گردیده که بین 9 تا 26 درصد زنان و 5 تا 12 درصد مردان در طول زندگی خود گونه ای از بیماری افسرده ساز عمده داشته اند . همچنین برآورد شده است که بین5/4 تا 3/9 درصد زنان و 3/2 تا 2/3 درصد مردان در برهه ای از زمان به این اختلال دچارمی شوند . بنابراین زنان دو برابر بیشتر از مردان به افسردگی دچار هستند و این نسبت در جمعیت های بالینی نیزگزارش شده است . این عدم تجانس در شیوع افسردگی مخصوصا در گروه های سنی جوان تر صدق می کند . همچنین احتمال بهبود افسردگی در این اشخاص نسبت به افراد مسن تر بیشتر است و نیز احتمال تجربه مجد د بیماری در آنها کمتر است ( روبینز وهمکاران، 1984 ؛ بلاکر و کلار2، 1987 ) از طرفی دیگر ( وایسمن ومیرز3،1978)گزارش کرد ه اند که بیشتراز هشتاد درصد افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر در طول زندگی خود اختلال هراس یا فوبی4 را داشته اند و 39 درصد بیماران مبتلا به فوبی دچار اختلال وحشت زدگی شده اند . بنابراین همانند افسردگی ، اضطراب توام با حملات وحشت زدگی یا بدون این حملات یکی از شایع ترین حالات آسیب شناسی روانی محسوب می شود .افسردگی یکی از شایع ترین اختلال های روانی است . و هیچ کس نیست که این حالت را در زمان هایی از زندگی خویش تجربه نکرده باشد. ولی بعضی از افسردگی ها به رغم شدید بودنشان موقتی و زودگذر هستند مانند احساس غم و اندوه به هنگام از دست دادن یک شخص محبوب در زندگی مثل پدر،مادر، همسر، واز این قبیل که گر چه جان کاه اند ، به هر حال پس از یک مدت بر طرف شده و شخص حالت طبیعی خود را باز می یابد. اما در مواردی است که شخص احساس غم و اندوه را نمی تواند رها سازد و همواره از رنج و آزارهای جسمی آن در عذاب است . با توجه به مشکلاتی که اختلات روانی برای این بیماران به وجود می آورد. باید تدابیری اساسی در جهت درمان این بیماران به کار برد. چرا که هزینه های این بیماری به علت اتلاف وقت و نیروی کار جایگزین نیروی تولید گران تمام می شود . از طرفی دیگر این بیماری زندگی را برای همیشه به کام این مبتلایان تلخ خواهد کرد. از جمله دلایل اقدام به طرح و پژوهش موجود آمار قابل توجه بیماری افسردگی و اضطراب می باشد که اکثر جوامع بشری به آن مبتلا هستند. گر چه درمان های دارویی در درمان این اختلال کار ساز هستند ، ولی فعالیت های ورزشی سهم عمده ای در درمان این اختلال می توانند داشته باشند. و از میان فعالیت های ورزشی می توان به ورزش های هوازی اشاره کرد. ورزش هوازی به فعالیت های طولانی مدتی اطلاق می شود که انجا م آن به اکسیژن نیاز دارد. این نوع تمرین دستگاه هایی را فعال می کند که برای سلولهای بدن اکسیژن تهیه می کنند و با انجام آن اکسیژن از طریق خون به عضلات در حال فعالیت می رسد . برای برقراری این نوع متابولیسم هوازی ، باید شدت ورزش کم ومدت آن طولانی باشد . به دنبال تمرین هوازی تغییرات مفید و سودمندی در ششها، قلب و رگهای خونی ایجاد می شود . به عبارت دیگر با انجام تمرینات هوازی ، بدن هوای بیشتری را به داخل و خارج ششهامنتقل می کند و در نتیجه انتقال اکسیژن به نسوج بهتر انجام می پذیرد. علاوه بر این متخصصین(میر و بروچز ، 2000)(براسناهان واستفان2 ، 2004) (رحمانی ، 1372 ) به این نتیجه رسیدند که تمرین هوازی در بهبود حالت روانی و نشانه های افسردگی بیماران روانی موثر به نظر می رسد همچنین تمرینات مذکور وسیله مناسبی برای جلوگیری ازبیماری های دستگاه قلب ،گردش خون وبهبود در سیستم تنفسی و جلوگیری ازچاقی می باشد . مذیت مهم دیگری که این نوع تمرین دارد،بهبودسلامت روانی است.
لذا در این تحقیق پژوهشگر جهت رویارویی با اختلالات سلامت روان که تمام طبقات جامعه به نوعی از آن رنج می برند در پی آن است که، باتوجه به اینکه ورزش یکی از راه های مناسب و موثر جهت بهبود این بیماری ها می باشد . دریابد که دانشجویان دارای ناراحتی های روانی که در برنامه تمرین هوازی(دویدن) شرکت می کنند در مقایسه با دانشجویانی که در این برنامه شرکت نمی کنند ، از لحاظ این تفاوت در چه سطحی هستند . پاسخ به این سوال مستلزم انجام این تحقیق می باشد . بنابراین این تحقیق ، به بررسی و مقایسه سلامت روان در دانشجویان شرکت کننده درفعالیت های ورزشی هوازی و گروه غیر ورزشی می پردازد.

روش تحقیق
روش این تحقیق نیمه تجربی است که به صورت میدانی و با استفاده از گروه تجربی و گروه کنترل انجام می گیرد. در این پژوهش برای سنجش سلامت روانی دانشجویان از پرسشنامه سلامت روان3 28 GHQ-گلدبرگ وهیلیر4 (1979)که حاوی 28 پرسش و چهار خرده مقیاس یا حیطه است استفاده شده است . همچنین با استفاده از پرسشنامه سلامت روان چهاراختلال افسردگی اضطراب ، شکایت جسمانی و عدم کارکرد اجتماعی را در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز ازطریق یك انحراف معیار بالاتر ازمیانگین نمره ای كه هر فرد از پاسخ به سوالات درجامعه آماری می گیرد مشخص ، و تاثیر هشت هفته تمرین هوازی ( دویدن )، به مدت 30 دقیقه،3جلسه درهفته با شدت55 % Vo2 Max و همچنین اعمال اصل over Lood در مورد این متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .
ابزار و وسایل اندازه گیری
دراین پژوهش برای سنجش سلامت روان دانشجویان ازپرسشنامه سلامت عمومیGHQ-28 ، گلبرگ وهیلیر ، 1979 ) که حاوی 28 پرسش وچهار خرده مقیاس یا حیطه است ، استفاده به عمل آمد ، در این پرسشنامه که از شناخته شده ترین ابزار های غربالگری است به صورت فرم های 60 ، 30 ، 28 ،و 12 ماده ای طرا حی شده است ، در پژوهش حاضر ، فرم 28 ماده ای سلامت عمومی که کاربرد گسترد ه ای دارد مورد استفاده قرار گرفته است . این پرسشنامه ازچهارخرده مقیاس یا حیطه که هر کدام دارای 7 پرسش است ، تشکیل شده است . این حیطه ها عبارتند از نشانه های جسمانی ( مقیاس A ) ، اضطراب ( مقیاس B ) ، اختلال در کارکرد اجتماعی ( مقیاسC ) و افسردگی ( مقیاس D ) . به هر یک از حیطه های چهار گانه یک نمره و به کل پرسشنامه یا 28 پرسش نیز یک نمره تعلق می گیرد . بدین ترتیب ، این مقیاس پنج نمره جداگانه بدست می دهد . از لحاظ پاسخ گویی به پرسش ها ، آزمودنی باید با توجه به وضعیت سلامت خود از یک ماه گذشته تا زمان حال ، با استفاده از مقیاس پنج درجه ای ( 1،2،3،4،5 ) به تکمیل پرسشنامه بپردازند .
آزمون کوپر
جهت اندازه گیری توان هوازی یا استقامت عمومی نمونه آماری از تست کوپر ، همچنین به جای 12 دقیقه دویدن بر روی پیست دو میدانی از دستگاهی به نام نوارگردان2 استفاده شده است. نوارگردان تسمه بزرگی را توسط یک دستگاه موتور و قرقره به گردش در می آورد که می توان روی آن راه رفت یا دوید . راه رفتن روی نوارگردان فعالیتی کاملا طبیعی است، به طوری که افراد به طور عادی می توانند مهارت لازم را برای استفاده از نوار گردان در ظرف یک تا دو دقیقه فراگیرند ( معینی ، 1378 )
روش آماری
از روشهای آماری جهت استفاده به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی استفاده شد .
در مرحله اول جهت تحلیل توصیفی از فراوانی ، میانگین وهمچنین نمودارهای ستونی برای توصیف جامعه آماری ، نمونه آماری با توجه به مشخصاتی که در صفحه اول پرسشنامه آورده شده بود ، استفاده شد. همچنین جهت مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل وتجربی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شده است
آزمون فرضیه های تحقیق
برای بررسی تفاوت معناداری بین گروه ازمایش و کنترل از لحاظ نمره سلامت روان از شیوه تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شده است. در این روش نمره خرده مقیاس های سلامت روان که از پس آزمون به دست آمده است با نمره های که از پیش آزمون حاصل شده است وارد تحلیل کوواریانس می گردد. تحلیل کوواریانس چند متغیری به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا پس از تعدیل نمره های پیش آزمون سلامت روانی از نمره های سلامت روانی پس آزمون تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی میان گروه های دخیل در پژوهش باقی می ماند یا خیر ؟

فرضیه 1 : از لحاظ آمادگی هوازی بین گروه تجربی و کنترل تفاوت وجود دارد .
با توجه به اطلاعات جدول شماره 1. و نتایج تحلیل کوواریانس نمرات آمادگی هوازی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری به دست آمده 000/0P- VALUE = بین دو گروه از لحاظ ویژگی هوازی تفاوت معنی داری وجود دارد . در واقع قبول این فرض نشان می دهد که گروه کنترل خارج از محدوده تحقیق هیچ گونه تمرین هوازی انجام نداده و تحت کنترل بوده اند .
جدول 1. نتایج تحلیل کوواریانس بر روی نمرات آمادگی هوازی گروه تجربی و کنترل
متغیر منبع واریانس مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F سطح معنی داری
آمادگی هوازی کواریانس 01/979 1 01/979 256/107 000/0
بین گروهی 784/5289 1 784/5289
526/579

000/0
درون گروهی 561/611 67 128/9
کل 80756 70 -

فرضیه 2 : هشت هفته تمرین هوازی بر روی سلامت روانی تاثیر دارد .
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت معنی داری میان دو گروه از لحاظ سلامت روانی در سطح 002/0P- VALUE = نشان می دهد. نتایج این فرض نشان دهنده این است که (تمرین هوازی) حداقل بر روی یکی از خرده مقیاس های سلامت روانی تاثیر گذار بوده و فرضیه مورد نظر را مورد تایید قرار می دهد . به منظور بررسی تک تک متغیر های سلامت روانی ، تحلیل جداگانه ای صورت گرفته است که در پیش به آنها اشاره می شود.
فرضیه3 : هشت هفته تمرین هوازی بر روی میزان شکایت جسمانی تاثیر دارد .
نتایج تحلیل کوواریانس جدول شماره 2.نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری 575/0P- VALUE = به دست آمده ، تمرین هوازی بر روی میزان شکایت جسمانی تاثیر ندارد و فرضیه مورد نظر رد می شود . به عبارتی دیگر تمرین هوازی هیچ گونه اثری بر روی میزان شکایت جسمانی نداشته است.

جدول 2-. نتایج تحلیل کوواریانس متغیرها بین گروه تجربی و کنترل
متغیر منبع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F سطح معنی داری

شکایت جسمانی
بین گروهی
43/4
1
43/4

317/0

575/0
درون گروهی
017/895
64
98/13
کل 37196 70 -

اضطراب
بین گروهی 141/860 1 141/860
057/17
000/0
درون گروهی 532/361 64 318/8
کل 50339 70 -

کارکرد اجتماعی
بین گروهی 208/1 1 208/1 163/0 688/0
درون گروهی 455/473 64 398/7
کل 46676 70 -

افسردگی بین گروهی 574/112 1 574/112
171/9
004/0
درون گروهی 629/785 64 275/12
کل 36032 70 -

فرضیه4 : هشت هفته تمرین هوازی بر روی میزان اضطراب تاثیر دارد .
با توجه به سطح معنی داری جدول شماره 2 . (000/0P -VALUE = ) می توان نتیجه گرفت که فرض مورد نظر مورد تایید است به عبارت دیگر در سطح معنی داری ذکر شده تمرین هوازی بر روی میزان اضطراب تاثیر دارد .
فرضیه 5 : هشت هفته تمرین هوازی بر روی میزان کارکرد اجتماعی تاثیر دارد .
با توجه به حداقل سطح معنی داری ارائه شده درجدول شماره 2. ( 688/0-VALUE = P) می توان نتیجه گرفت تمرین هوازی بر روی میزان کارکرد اجتماعی تاثیر ندارد ، و فرضیه مورد نظر رد می شود .

فرضیه 6 : هشت هفته تمرین بر روی میزان افسردگی تاثیر دارد .
با توجه به سطح معنی داری ارائه شده در جدول شماره 2. (004/0P -VALUE =) می توان نتیجه گرفت که فرضیه مورد نظر مورد قبول است و تمرین هوازی بر روی میزان افسردگی تاثیر دارد .
فرضیه 7 : بین آمادگی هوازی و میزان شکایت جسمانی رابطه وجود دارد .
با توجه به اطلاعات جدول شماره3. مقدار همبستگی06/0-r = و سطح معنی داری(593/0P -VALUE =) بین افزایش در آمادگی هوازی و کاهش میزان شکایت جسمانی رابطه معنی داری وجود ندارد و فرض مورد نظر نیز رد می شود .
جدول3. همبستگی بین آمادگی هوازی و متغیرهای مستقل تحقیق
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل تمرین هوازی

شکایت جسمانی تعداد نمونه ها همبستگی سطح معنی داری
70 06/0- 593/0
اضطراب 70 43/0- 000/0
کارکرد اجتماعی 70 05/0- 669/0
افسردگی 70 33/0- 005/0

فرضیه 8 : بین آمادگی هوازی و میزان اضطراب رابطه وجود دارد .
همانطور که در جدول شماره3. مشاهده می شود با تو جه به همبستگی 43/0- r = و سطح معنی داری (000/0 -VALUE = P ) می توان نتیجه گرفت که بین آمادگی هوازی و میزان اضطراب رابطه وجود دارد . به عبارت دیگر بین این دو متغیر همبستگی منفی می باشد یعنی افزایش آمادگی هوازی باعث کاهش اضطراب می شود و فرض مورد نظر را مورد تایید قرار می دهد.
فرضیه 9 : بین میزان آمادگی هوازی و میزان کارکرد اجتماعی رابطه وجود دارد .
همانطور که در جدول شماره3. مشاهده می شود در سطح معنی داری699/0-VALUE = P و( 05/0-r = ) بین تمرین هوازی و میزان کارکرد اجتماعی هیچ گونه رابطه معنی داری و جود ندارد و فرض مورد نظر نیز رد می شود .
فرضیه 10 : بین میزان آمادگی هوازی و میزان افسردکی رابطه وجود دارد .
اطلاعات جدول شماره 3 نشان می دهد که در سطح معنی داری005/0 -VALUE = P و ( 33/0-r = ) بین آمادگی هوازی و افسردگی همبستگی منفی وجود دارد. به عبارت دیگر بین افزایش در آمادگی هوازی و کاهش میزان افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه مورد نظر نیز تایید می شود .
یافته های تحقیق :
1- از لحاظ آمادگی هوازی بین گروه تجربی ( تمرین ) و گروه کنترل تفاوت معنی داری در سطح 000/0 -VALUE = P وجود دارد و این تفاوت نشان می دهد که تمرینات هوازی بر میزان آمادگی گروه تجربی تاثیر مثبت گذاشته و باعث بهبود این ویژگی در این گروه شده است درحالی که گروه کنترل چون هیچ گونه تمرین هوازی انجام نداده اند همچنان در حالت اولیه خود باقی مانده اند .
نمودار1. نتایج آمادگی هوازی (Vo2 max) درپیش آزمون و پس آزمون دو گروه
2- هشت هفته تمرین هوازی به طور معنی داری در سطح002/0-VALUE = P بر روی ابعاد مختلف سلامت روان تاثیر دارد . همچنین تحلیل کوواریانس چند متغیری وتفاوت معنی داری میان گروه های تجربی و کنترل نشان می دهد که مداخله به کار گرفته شده ( تمرین هوازی) حداقل بر روی یکی از خرده مقیاس های سلامت روان تاثیر گذار بوده است .

نمودار2. میانگین نمرات خرده مقیاس های دو گروه در پس آزمون
3- هشت هفته تمرین هوازی بر روی میزان شکایت جسمانی تاثیر ندارد . سطح معنی داری 575/0 VALUE = P = و همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که تمرین هوازی بر روی میزان شکایت جسمانی تاثیر گذار نبوده . از طرفی دیگر نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان می دهد که بین شکایت جسمانی در پیش آزمون و پس آزمون ارتباط معنی داری در سطح 005/0-VALUE = P وجود دارد .
4- هشت هفته تمرین هوازی در سطح معنی داری000/0-VALUE = P بر روی میزان اضطراب تاثیر دارد این سطح از معنی داری نشان می دهد که تمرین هوازی تاثیر مثبت بر روی میزان اضطراب دارد و باعث کاهش آن می شود . همچنین نتایج تحلیل کوواریانس ارتباط بین پیش آزمون و پس آزمون را معنی دار نشان می دهد .
5-هشت هفته تمرین هوازی با توجه به سطح معنی داری 688/0 -VALUE = P بر روی میزان کارکرد اجتماعی تاثیر ندارد به عبارت دیگر تفاوت معنی دار ی میان گروه تجربی و گروه کنترل از لحاظ این ویژگی در پیش آزمون و پس آزمون وجود ندارد . در حالی که ارتباط پیش آزمون و پس آزمون در سطح 000/0-VALUE = P معنی دار می باشد که این نتیجه نشان دهنده ارتباط پیش آزمون با پس آزمون می باشد .
6- هشت هفته تمرین هوازی در سطح معنی داری 004/0-VALUE = P بر روی میزان افسردگی تاثیر دارد . این سطح از معنی داری نشان دهنده تاثیر مثبت تمرین هوازی بر روی میزان افسردگی می باشد . از طرفی نتایج تحلیل کوواریانس ارتباط پیش آزمون با پس آزمون را در سطح 000/0-VALUE = P معنی دار نشان می دهد .
7- بین آمادگی هوازی و میزان شکایت جسمانی با همبستگی06/0- R= در سطح 593/0 VALUE = -P رابطه معنی داری وجود ندارد به عبارتی می توان گفت که افزایش در آمادگی هوازی هیچ گونه رابطه معنی داری با افزایش یا کاهش شکایت جسمانی ندارد.
8- بین آمادگی هوازی و میزان اضطراب با توجه به همبستگی43/0- R= و سطح معنی داری 000/0 -VALUE = P رابطه معنی داری وجود ندارد . به بیان دیگر همبستگی منفی نشان دهنده این است که افزایش در آمادگی هوازی به طور معنی داری کاهش در میزان اضطراب را به همراه داشته است .
9- بین آمادگی هوازی و میزان کارکرد اجتماعی با همبستگی 05/0- R= و در سطح معنی داری 699/0- -VALUE = P رابطه معنی داری وجود ندارد و این سطح از معنی داری نشان می دهد که افزایش در آمادگی هوازی هیچ گونه رابطه ای با کارکرد اجتماعی ندارد .
10- بین آمادگی هوازی و میزان افسردگی با همبستگی 33/0- R= و 005/0-VALUE = P رابطه معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که افزایش در آمادگی هوازی با کاهش در میزان افسردگی همراه می باشد .
بحث و نتیجه گیری
هدف از این تحقیق بررسی و تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر روی میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد ، گروهی که تمرین هوازی انجام داده اند حداقل در یکی از اختلالات روانی دچار بهبودی شده اند. و علت این بهبودی را می توان به تغییرات فیزیولوژیکی نسبت داد . چرا که بسیاری از پژوهشگران به نحوه عملکرد مغز در افراد افسرده توجه می کنند و از مغز به عنوان مرکز فرماندهی بدن یاد می کنند . مغز دستورات خود را از طریق مواد شیمیایی موسوم به ناقل های عصبی منتقل می کند . دانشمندان تخمین می زنند که در بدن انسان صدها نوع ناقل عصبی وجود دارد ولی فقط 30 نوع از آنها شناسایی شده است . از این 30 نوع ، دانشمندان تنها سه نوع ناقل عصبی یافته اند که فعالیت آنها با افسردگی رابطه دارد نوراپی نفرین ، سروتونین3 و دوپامین4. این سه نوع ناقل عصبی در مناطقی از مغز فعال هستند که فعالیت های اشتباه در زمان افسردگی را کنترل می کنند . به عنوان مثال نوراپی نفرین ، در راه ارتباطی گسترده بین مراکز لذت مغز ، هیپوتالاموس و دستگاه کناری عمل می کند .این مراکز یه کمک هم ، هیجانها ، تمایلات فیزیکی ، مانند اشتها ، خواب و میل جنسی ، و واکنش ما نسبت به استرس را کنترل می کنند . در افراد افسرده سطح این ناقل های عصبی به طور چشم گیری پایین می آید همچنین ناقل عصبی دیگری به نام GABA5 با افسردگی رابطه دارد . تحقیقات نشان داده که افراد افسرده مقادیر کمی از این ناقل را در بدن خود دارند همچنین در موقع رها شدن این ناقل اضطراب نیز کاهش پیدا می کند در پایان از نتایج به دست آمده چنین می توان استنباط کرد که چون تمرین هوازی باعث بالا رفتن سطح قابل توجه ناقل های عصبی می شود . پس نمونه آماری ما توانسته از تمرینات هوازی تاثیر بپذیرد و افسردگی و اضطرابشان بهبود پیدا کند در حالی که در دو متغیر دیگر هیچ گونه تغییری حاصل نشده است و علت عدم تاثیر پذیری را چنین می توان توجیح کرد که تغییر در کارکرد اجتماعی نیاز به مدت زمان طولانی دارد که فرد بتواند که فرد بتواند کارکرد اجتماعی از دست رفته خود را پیدا کند و از آنجایی که مدت زمان تمرین دو ماه بیشتر نبوده پس تمرین هوازی روی این متغیر نتوانسته تاثیر گذار باشد . و اما در مورد عدم بهبودی در متغیر شکایت جسمانی می توان چنین اظهار نظر کرد که چون بررسی پایانی هشت هفته همزمان با انجام تست کوپر بوده است و انجام این تست خود باعث کوفتگی عضلات و تولید ماده اسید لاکتیک می شود . پس چنین استنباط می شود که عدم بهبودی در این متغیر می تواند متاثر از انجام تست کوپر باشد .
تمرین هوازی و سلامت روان
یافته های این پژوهش در مجموع نشان می دهد که تمرینات هوازی به طور معنی داری حداقل بر یکی از فاکتورهای سلامت روان تاثیر مثبت دارد .
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق بخششی (1379) که به بررسی تاثیر یک برنامه منتخب ورزشی ( هوازی ) بر سلامت روان در معتادین زندان مرکزی استان سیستان و بلوچستان پرداخته بود همخوانی دارد و نشان می دهد که تمرین هوازی بر روی سلامت روان گروهی که تمرین هوازی انجام داده اند تاثیر مثبت دارد . همچنین نتایج این پژوهش با تحقیقات گاسکو (2004)، ایوان(2004)، میر (2000) مارتینسن(2000) همخوانی دارد.
تاثیر تمرین هوازی بر افسردگی و اضطراب
یافته های این تحقیق نشان می دهد که تمرین هوازی به طور معناداری باعث کاهش افسردگی و اضطراب می شود . نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق گاسکو (2004)، ریتاوان (2004)، پالوسکا (2000)، جک لین (2000)، توماس (1999)، بلامشال و همکاران(1991)، براندون (1991) همخوانی دارد .
تاثیر تمرین هوازی بر شکایت جسمانی و کارکرد اجتماعی
با وجود اینکه نتایج به دست آمده از بعضی از تحقیقات ( فاضل بخششی(1379)، کنچتل(2004)، لاپریر(1994)، وایکوف (1993)، براون(1992 ) تاثیر مثبت تمرین هوازی را بر روی بهبودی شکایت جسمانی و کارکرد اجتماعی مورد تایید قرار می دهند، نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تمرین هوازی هیچ گونه تاثیری برروی این دو متغیر ندارد .
رابطه آمادگی هوازی با میزان افسردگی ، اضطراب ، شکایت جسمانی و کارکرد اجتماعی
نتایج این پژوهش نشان می دهد که آمادگی هوازی با شکایت جسمانی و کارکرد اجتماعی هیچ گونه رابطه ای ندارد . از طرفی یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین افزایش در آمادگی هوازی و کاهش میزان افسردگی و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد ، که این نتایج با تحقیق راس وهایس (1998) با عنوان رابطه تمرین هوازی و سلامت روان همخوانی دارد . همچنین تحقیقات براسناهان (2004)، بنتون(1992)، کوپر(1991)، مسعودی(1377) نتایج به دست آمده از این پژوهش را مورد تایید قرار می دهند .
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
1- با توجه به اینکه اختلالات روانی بسیاری از جوامع امروزی را فرا گرفته است ، و جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . ضرورت مبارزه و پیشگیری از این اختلالات شدیدا احساس می شود. محقق بنا بر نتایج به دست آمده مبنی بر اثر بخشی فعالیت های ورزشی بخصوص هوازی در کاهش این اختلالات به تمامی افراد جامعه بخصوص قشر دانشجو که به دلایل مختلف دچار فشار روانی هستند توصیه می کند که جهت کاهش این اختلالات حداقل هفته ای سه جلسه تمرینات ورزشی هوازی را انجام دهند .
2- بر اساس یافته های این پژوهش محقق به این نتیجه رسید که از میان اختلالات روانی ورزش هوازی بیشترین تاثیر را در کاهش افسردگی و اضطراب دارد . بنابراین توصیه می شود که افرادی که دچار افسردگی و اضطراب هستند ، ورزش های هوازی را انجام دهند .
3- بر اساس یافته های این تحقیق محقق به این نتیجه دست یافت که بیشتر افرادی که دارای اختلالات روانی هستند از فقر مالی رنج می برند . بنابراین به سران کشور توصیه می شود که فرصت های شغلی برای این افراد فراهم شود تا از طریق رفع مشکلات اقتصادی گامی در جهت کاهش این اختلالات برداشته شود .
4- از آنجایی که (95/0) جامعه آماری را افراد مجرد تشکیل می دهد توصیه می شود با فراهم آوردن امکانات زندگی مناسب راه تشکیل زندگی مشترک برای دانشجویان هموار شود .
5- به اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیشنهاد می شود که فعالیت های فوق برنامه ورزشی را در دانشگاه افزایش داده و با ایجاد امکانات مناسب انگیزه شرکت دانشجویان در این فعالیت ها فراهم شود .
6- جهت استفاده از امکانات ورزشی در اوقات فراغت دانشجویان ، محقق توصیه می کند که در روزهای تعطیل امکانات و تاسیسات ورزشی در اختیار دانشجویان قرار گیرد .
7- افزایش واحد و ساعت تربیت بدنی (1)،(2) از 2 ساعت به 4 ساعت و بیشتر درهفته ، چرا که نتایج تحقیق نشان می دهد که سه جلسه تمرین در هفته اثرات سودمندی بر سلامت روان داشته است .
8- برگزاری سمینار هایی برای مربیان ورزشی در مورد درمان و برخورد با افرادی که دارای اختلالات روانی هستند.
9- برگزاری اردوهای تفریحی به صورت راهپیمایی و کوهپیمایی در روزهای تعطیل
10- وجود یک مشاور در هر دانشکده که دانشجویان بتوانند مشکلات خود را با او در میان بگذارند .
11- ساختن مجتمع های خوابگاهی نزدیک دانشگاه جهت آسایش و رفاه حال دانشجویان
12- برگزاری کلاس های عملی در ساعات مناسب از روز

منبع:

فهرست منابع :
رحمانی نیا،فرهاد(1372).«تاثیر تمرینات بدنی بربهداشت روانی»،فصل نامه المپیک،سال دوم ، شماره 3و4
فاضل بخششی ، محمود ( 1379) ، تاثر یک برنامه منتخب ورزشی ( هوازی ) بر سلامت روان در معتادین زندان مرکزی استان سیستان و بلوچستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
ویلمور ، جک ، اج و کاستیل ، دیوید ال ، بهار ( 1378 ) فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی ، ترجمه ضیاء معینی و همکاران ، تهران ، انتشارات مبتکران
مسعودی ، مهشید ( 1377 ) ، بررسی و مقایسه ارتباط بین توان هوازی ، درصد چربی بدن و افسردگی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
Black,C,V,R,&Clar,A.W.(1987)."Depressive disorder in primarycare .British" Journal of Psychiatry, 150(18) 737- 51
Brosnahan J, Steffen LM, Lytle L, Patterson J , Boostrom A.(2004) "The relation between Physical activity and mental health among Hispanic and non- Hispanic white adolescents. Arch pediatr Adolesc Medicine, 158(8): 818 – 23
Brown.s.w.caywelsh M,el.al.(1992)"Aerobie Exercise in the psychological treatment of adolescents",Precepthaal and motor skin 74(5 ) 555-560
Brand,on-Je;loftin-Jm(1991)."Relationship of fitness to depresstion ,state and trait anxiety",internal health locus of control, and self-control.percept mot skills,oct;73(2):563-8
Coeper,particia-A;etal (1991) "The impact of supervised exercise on the psychological well-being and health status of older veterans",Journal-of-applied Gerontology,volume 20(4) : 469-485
Evan atlantis (2004)"an effective exercise-based intervention for importing mental helth and quality of life measures".Preventive Medicine,39(2)424-434
Gaszkow ska M.(2004)"Effect of exercise on anxiely and mood psychiatrpoblish",38(4)611-20
Jacqueline A.Pesa,thomas R.syre and Elizabeth Jones(2000) " social differenees associated with boby weigh among female adolescents".Joarnal of Arolescent health,26(5)330-337
Khenchtle B.(2004)"influence of physical activity on well-being and psychiarric disorders".sport medicine,93 ( 35 ) 1403-11
Laperrier , A; Ironson , G Antoni , m.H, schneiderman,N, Fletcher, A; Ironson, G Antoni, m.H, schneiderman,N, Fletcher, M.A. (1994)."exercise psychoneuro immunology", medicine and science in sports and exercise (inhianapolis), 10 (4 ) 255 – 63
Martinsen Ew.(2000)"physical activity for mental health" tidssk nor leageforen,120 ( 25 )3054 – 6
Meyer T , Broocks A. ( 2000)" Therapeutic impact of exercise on psychiatric diseases: guidelines for exersice testing and prescription" . sport Medicine, 30 ( 4 ) 269-79
Paluska S.A , Schwenk T.L(2000) " Physical activity and mental current Concepts".Sport medicine, 29 ( 3 ) 167-180
Ritavan den Berg-E

نظرسنجی

  بهترین عیدی به شما چی می تونه باشه؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

>